fbpx

Last minute přihlášky

dnů
hodin
minut
vteřin

Podpořte dítě na cestě ke hře na klavír a zvládněte s úsměvem klavírní začátky.

Podpořte dítě na cestě ke hře na klavír a zvládněte s úsměvem klavírní začátky.

Přejete si, aby se vaše dítě naučilo hrát na klavír a chcete ho v tom umět maximálně podpořit?

Chcete vědět, jak přirozeně rozvíjet hudební dovednosti dítěte v domácím prostředí a připravit dítě ke hře na klavír?

Chcete vědět, co a jak přesně na klavír cvičit a následovat ověřený metodický plán výuky pro děti?

Podpořte děti na jejich klavírní cestě,
pomozte jim vybudovat spolehlivé základy hry,
a udržte v dětech nadšení i motivaci.

Rodiče se na mě často obrací s obavami, zda své dítě přihlásit na lekce klavíru. Možná to řešíte také...

Učitelé klavíru se zase často vyhýbají práci s těmi nejmenšími dětmi, protože "nevědí, jak na to" a bojí se, aby něco nepokazili.

Co kdybych vám řekla, že všechny tyto starosti můžete hodit za hlavu?

Představte si, jaké to bude, když:

Zní to příliš dobře, než aby to byla pravda?

Vybudovat správné klavírní základy u dětí trvá měsíce až roky, dítě roste a učí se stále nové a nové věci.

Bez pravidelného cvičení se hraní na klavír neobejde, a to ani v případě, že si přejete, aby dítě hrálo jenom pro radost.

V kurzu chci vás i dítě maximálně podpořím v tom, aby váš malý klavírista u klavíru vydržel dlouhodobě, pomohu mu zapamatovat si a osvojit důležité počáteční klavírní návyky a nadchnout, motivovat a podpořit dítě v klavírních začátcích.

Zní to dobře? Nemusí zůstat jen u slov...
A to je přesně důvod, proč je pro vás i dítě online kurz Malý klavírista vhodný!

Jaké zkušenosti mají klienti s mou metodou klavírní výuky dětí?

Rozhovor s Evou Velickou, šéfredaktorkou nakladatelství Bärenreiter, které vydalo mou klavírní školu Můj klavír.

Rozhovor s Hankou Dlubalovou, nadšenou klavírní pedagožkou, která učí děti podle mé metody.

Pedagožka Petra Marková si díky kurzu ujasnila, jak přesně má malé děti učit základy hry na klavír.

Představuji vám jediný komplexní online kurz, který potřebujete, abyste s dětmi zvládli klavírní začátky

MALÝ KLAVÍRISTA

Jediný komplexní online kurz pro rodiče s dětmi a klavírní pedagogy, který vám poskytne ověřený a funkční metodický postup, jak dítě postupně a přirozeně vést k hudbě už od raného věku, rozvíjet hudební dovednosti, připravit dítě ke hře na klavírzvládnout s úsměvem a nadšením klavírní začátky.

Do kurzu jsem vložila veškeré své zkušenosti s elementární výukou dětí. Mám léty praxe vyzkoušenou a ověřenou metody výuky hry na klavír, kterou jsem formulovala i vědecky ve své dizertační práci a na jejím základě vytvořila klavírní školu pro děti Můj klavír.

Moje metoda mi s dětmi u klavíru opravdu bezvadně funguje, a mám stovky nadšených spokojených studentů, kteří mé hodiny klavíru milují, a kterým jsem pomohla naučit se hrát na klavír.

Kurz vychází z metodiky výuky, kterou jsem vložila do tištěné klavírní školy Můj klavír. Kurz Školu vhodně rozšiřuje a navazuje na ni tak, aby sloužil jako komplexní podpora pro rodiče i učitele dětí od miminka po zvládnutí základů hry na klavír a hru prvních přednesových skladeb.

Proto je součástí kurzu Malý klavírista i 1x výtisk klavírní školy Můj klavír zdarma.

V kurzu Malý klavírista:

…podpoříte celkový hudební rozvoj dítěte

Rozvíjení hudebnosti dětí je prvořadým úkolem každého klavírního pedagoga, ale než děti začnou hrát na klavír, můžete podpořit jejich hudební rozvoj i doma a to pasivním způsobem už od miminka a aktivně zhruba od 2 let dítěte! Hudebně rozvinuté dítě bude snáze zvládat začátky ve hře na klavírhudba pro dítě bude samozřejmou součástí každodenního života.

START

…vybudujete klavírní hru dítěte od počátků

V kurzu se opřeme o mou detailně zpracovanou a praxí ověřenou elementární metodiku výuky hry na klavír dětí. Ukážu vám, jak by na sebe měly navazovat jednotlivé prvky klavírní hry a jak dítě podporovat, motivovat a učit formou hry tak, aby se rovnoměrně rozvíjelo po hudební i pianistické stránce a hrálo krásným, zpěvným tónem.

…si dítě osvojí důležité pianistické návyky

Ve své metodice vycházím z české lidové hudebnosti. S dětmi budeme hrát zhudebněná říkadla a písničky, ale i skladbičky pro děti z mého skladatelského pera, na kterých se dítě bude učit základní klavírní úhozy, rytmus, takt, metrum, správné tvoření tónu, pedalizaci, souhru rukou, prstoklad a všechny další nezbytné pianistické návyky.